Fritos

Tonkatsu, Chikinkatsu, Harumaki, etc…

Reserva Mesa

Llámanos al

Reserva Mesa

Llámanos al 954 40 21 18