Fritos

Tonkatsu, Chikinkatsu, Harumaki, etc…

Reserva Mesa

Ahora

Llámanos al

954 40 21 18

Reserva Mesa

Ahora

Llámanos al 954 40 21 18